QRCodeScanner - import faktur do Pohody

Vyrobil jsem program QRCodeScanner, který umí automaticky importovat přijaté a vydané faktury do Pohody. Stovky faktur importuje do Pohody za pár minut.

Lze importovat faktury ve formátu PDF (s QR kódem) nebo ve formátu ISDOC.

Pokud jste podnikatel...

...pomůže vám QRCodeScanner importovat do Pohody přijaté faktury od vašich dodavatelů.

Vaší účetní pak pomůže importovat do Pohody vámi vystavené faktury.

Pokud jste účetní...

...pomůže vám QRCodeScanner importovat do Pohody přijaté faktury od vašich klientů, kterým zpracováváte účetnictví.

Dále vám pomůže importovat do Pohody faktury vystavené vašimi klienty.

Program dále umí z faktur vytvořit platební příkazy a importovat je do banky.

Pro uživatele Pohody znamená QRCodeScanner velké urychlení práce při zadávání faktur do Pohody a při zadávání plateb do banky.

Všechny informace o programu QRCodeScanner najdete na www.qrkody.eu

QRCodeScanner


Vaše pozice: Úvod >> Naše služby >> QRCodeScanner

Účto Tichý