Volitelné parametry a uživatelská agenda

POHODA E1 umožňuje:

Úprava stávajících agend

Volitelné parametry lze využívat v těchto agendách:

Například agendy faktur je možné rozšířit o pole pro zadání přepravce, čísla zásilky dopravce, datum expedice, jméno obchodníka, detailní popis zboží a další. Přidáním parametrů k evidenčním číslům zase snadno odlišíte například velikosti a barvy stejného oblečení apod.

Pomocí XML rozhraní lze volitelné parametry exportovat a importovat, nebo přenášet volitelné parametry mezi různými účetními jednotkami.

Vytvoření vlastní uživatelské agendy

Volitelné parametry umožňují vytvořit celou vlastní uživatelskou agendu a provázat ji s dalšími agendami, například se zakázkami, adresářem apod., spouštět z ní externí aplikace, otevřít v ní internetovou stránku nebo vytvořit e-mailovou zprávu. Stejně jako ve výchozích agendách i v kompletně vlastní, tzv. uživatelské agendě, můžete používat položky, pracovat s šablonami a k záznamům přidávat dokumenty.

Pokud se rozhodnete vytvořit si vlastní uživatelskou agendu, je možné ji přizpůsobit vlastním potřebám pomocí programového kódu ve VBS (Visual Basic Script), kterým lze reagovat na události v agendě, upravovat a kontrolovat zadané hodnoty parametrů.


Vaše pozice: Úvod >> Varianty >> Pohoda E1 >> Volitelné parametry a uživatelská agenda

Účto Tichý