Neziskovké a příspěvkové organizace

Účetnictví v účetním programu Pohoda mohou vést také neziskové a příspěvkové organizace, např.:

POHODA obsahuje účtovou osnovu pro příspěvkové organizace a také všechny knihy, evidence a přehledy, které jsou specifické pro tyto subjekty.

Výkazy pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu

POHODA podporuje vykazování pro příspěvkové organizace do CSÚIS podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pohoda obsahuje tyto výkazy pro MF:

Některé z těchto výkazů POHODA sestaví kompletně sama. V některých stačí pomocí srozumitelného průvodce ručně doplnit několik informací, které se v účetnictví nesledují. Jakmile jsou výkazy připravené, POHODA vygeneruje XML, resp. GXML soubory ve struktuře odpovídající požadavkům Ministerstva financí ČR a umožňuje jejich podepsání platným certifikátem. Výsledkem jsou soubory připravené pro případné zašifrování a odeslání.

Základní varianty předávání účetních výkazů příspěvkové organizace na stát/kraj

  1. Výkaz pro CSÚIS - odeslání přes webovou aplikaci MF, formát: XML - šifrované, v Kč na 2 des. místa
  2. Výkaz pro kraj - odeslání e-mailem přímo na jednotlivé krajské úřady (do automatu systému GORDIC, FENIX nebo systému JASU), formát: XML nebo GXML - nešifrované, v Kč na 2 des. místa

Poznámka: Vedle těchto tiskopisů může krajský úřad, v jehož působnosti se vaše příspěvková organizace nachází, stanovit ještě další výkazy, které máte v rámci vykazování do CSÚIS předložit. Tyto specifické druhy výkazů POHODA nepodporuje. Pro zjištění podrobností o případných dalších výkazech vám doporučujeme, abyste kontaktovali svůj krajský úřad.

Pomocný analytický přehled

POHODA podporuje sestavení a elektronické odeslání pomocného analytického přehledu (PAP), který musí vybrané příspěvkové organizace předávat v rámci monitorování a řízení veřejných financí. Údaje do částí I až III dokáže POHODA načíst automaticky, ostatní části je nutné vyplnit ručně.


Vaše pozice: Úvod >> Vlastnosti >> Neziskovky a příspěvkovky

Účto Tichý