Neziskovké a příspěvkové organizace

Účetnictví v účetním programu Pohoda mohou vést také neziskové a příspěvkové organizace, např.:

POHODA obsahuje účtovou osnovu pro příspěvkové organizace a také všechny knihy, evidence a přehledy, které jsou specifické pro tyto subjekty.

Výkazy pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu

POHODA podporuje vykazování pro příspěvkové organizace do CSÚIS podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pohoda obsahuje tyto výkazy pro MF:

Některé z těchto výkazů POHODA sestaví kompletně sama. V některých stačí pomocí srozumitelného průvodce ručně doplnit několik informací, které se v účetnictví nesledují. Jakmile jsou výkazy připravené, POHODA vygeneruje XML, resp. GXML soubory ve struktuře odpovídající požadavkům Ministerstva financí ČR a umožňuje jejich podepsání platným certifikátem. Výsledkem jsou soubory připravené pro případné zašifrování a odeslání.

Základní varianty předávání účetních výkazů příspěvkové organizace na stát/kraj

  1. Výkaz pro CSÚIS - odeslání přes webovou aplikaci MF, formát: XML - šifrované, v Kč na 2 des. místa
  2. Výkaz pro kraj - odeslání e-mailem přímo na jednotlivé krajské úřady (do automatu systému GORDIC, FENIX nebo systému JASU), formát: XML nebo GXML - nešifrované, v Kč na 2 des. místa

Poznámka: Vedle těchto tiskopisů může krajský úřad, v jehož působnosti se vaše příspěvková organizace nachází, stanovit ještě další výkazy, které máte v rámci vykazování do CSÚIS předložit. Tyto specifické druhy výkazů POHODA nepodporuje. Pro zjištění podrobností o případných dalších výkazech vám doporučujeme, abyste kontaktovali svůj krajský úřad.

Pomocný analytický přehled

POHODA podporuje sestavení a elektronické odeslání pomocného analytického přehledu (PAP), který musí vybrané příspěvkové organizace předávat v rámci monitorování a řízení veřejných financí. Údaje do částí I až III dokáže POHODA načíst automaticky, ostatní části je nutné vyplnit ručně.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod >> Vlastnosti >> Neziskovky a příspěvkovky

Účto Tichý