Nová verze Pohoda 2017 rel. 11500

23. prosinec 2016
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.

Elektronická evidence tržeb

Máte tržby, které s ohledem na danou fázi elektronické evidence tržeb zatím nemusíte evidovat? Pak vás jistě potěší možnost automaticky označit doklad stavem EET: Neodesílat.

V informačním pruhu programu POHODA nově najdete důležitá upozornění týkající se elektronické evidence tržeb.

Podrobný návod, jak na EET v programu POHODA najdete na www.stormware.cz/dnload/jak-na-eet-v-programu-pohoda.pdf.

Účetnictví

Pomocí nově přidané tiskové sestavy budete opět mít o něco přehlednější informace o hospodaření firmy.

Často si pro své potřeby tisknete různá přiznání, jako je například tiskopis k dani z přidané hodnoty nebo kontrolní hlášení? Jistě byste uvítali možnost mít v části Otisk podacího razítka údaje o odeslání daného přiznání. Program POHODA vám to odteď umožní.

S účinností od 1. ledna dochází vyhláškou č.  366/2016 Sb. ke změně stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného.

Pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví,  do tiskových sestav přidali Přehled o majetku a závazcích.

V účetní jednotce typu Jednoduché účetnictví najdete v nabídce Účetnictví novou volbu Daň z příjmů.

Tato funkce slouží k vystavení podkladů pro daňové přiznání daně z příjmů právnických osob. Podklady jsou sestavené ze záznamů zaúčtovaných v peněžním a nepeněžním deníku a částek, které ručně zadáte do tabulky před zobrazením sestavy.

Fakturace

Používáte v dokladových agendách funkci Hromadná zpráva pro výběr e-mailových adres z dokladů? Pokud v této agendě e-mail není vyplněný nebo doklad není na Adresář vůbec navázaný, nově použije e-mailovou adresu zadanou přímo v dokladu v poli E-mail.

Usnadnil se tisk razítka na tiskové sestavy typu Vydaná faktura, Vydaná zálohová faktura a Ostatní pohledávky. Odteď už kvůli tomu nemusíte upravovat sestavy v aplikaci Report designer.

Do programu POHODA  přidali možnost generování SEPA platby ve formátu SEPA XML dle normy ISO 20022 XML, který splňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.  260/2012.

Tip: Podmínky pro správné generování kódu QR Platba

  • Částka k likvidaci (úhradě) musí být větší než nula.
  • U bankovních údajů je ve správném formátu zadaný IBAN a jako forma úhrady je uveden typ převod – správný formát IBAN zadejte k příslušnému bankovnímu účtu v agendě Nastavení/Bankovní účty.

Personalistika a mzdy

Od 1. ledna 2017 se zvyšují redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Tato změna má vliv také na redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, resp. nařízenou karanténu.

Maximální vyměřovací základ pro účely pojistného na sociální zabezpečení činí 1 355 136 Kč. Pro účely pojistného na zdravotní pojištění je maximální vyměřovací základ od roku 2013 zrušený.

Limit výše měsíčních zdanitelných příjmů, nad který se již provádí výpočet solidárního zvýšení zálohy na daň, je stanovený jako čtyřnásobek průměrné mzdy a pro rok 2017 činí 112 928 Kč.

Nařízením vlády č.  233/2015 Sb. se od 1. ledna 2017 zvyšuje základní sazba minimální mzdy z 9 900 Kč na 11 000 Kč.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného na zdravotní pojištění u osob, za které je plátcem pojistného stát, se od 1. ledna 2017 zvyšuje z částky 6 444 Kč na 6 814 Kč.

Od 1. 1. 2017 dochází ke zvýšení částky pro příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění, které jsou osvobozeny od daně, až do výše 50 000 Kč za rok.

Tisková sestava Mzdový list je v nové verzi programu POHODA upravená podle ustanovení § 38j odst. 2 zákona o daních z příjmů.

Sklady

Do agendy Evidenční čísla přidali možnost Narovnání bez vazby. Využijete ji tehdy, když vám nesouhlasí stav evidenčních čísel se stavem zásoby.

V agendě Zásoby nyní můžete snadno a rychle vyhledat zásoby, u kterých nesouhlasí stav evidenčního čísla se stavem zásoby.

U účetních jednotek, které používají evidenční čísla, se při sestavování inventury nově kontroluje, zda souhlasí stav zásob se stavem evidenčních čísel.

Potřebujete vyhledat v agendě Zásoby veškeré záznamy, se kterými nebyl v dané účetní jednotce proveden žádný pohyb? Můžete využít nový předdefinovaný dotaz Zásoby bez pohybu.

V případě, že používáte některou z variant programu POHODA bez skladového hospodářství a prodáváte pouze několik položek zboží, které musíte ručně vypisovat do dokladů, bude se vám hodit nová agenda Ceník.

Agenda Ceník je přístupná pouze ve variantách programu POHODA bez skladového hospodářství. Pokud v budoucnu přejdete na variantu s plnohodnotným skladovým hospodářstvím, POHODA automaticky převede všechny záznamy z agendy Ceník do agendy Zásoby jako textové zásoby. U takto převedených záznamů již pouze upravíte a doplníte další údaje pro využití pokročilých skladových funkcí.

V souvislosti s novou agendou Ceník se do agendy Kasa u variant programu POHODA bez skladového hospodářství přidala možnost prodeje přes Kasu online, která  umožňuje rychlý prodej položek ceníku. Nastavení Kasy online provedete v agendě Nastavení/Kasy.

Elektronická podání

Máte v agendě Elektronická podání velké množství záznamů, u kterých potřebujete hromadně zjistit stav podání? Program POHODA vám to nyní umožní.

Do programu POHODA  přidali novou tiskovou sestavu Opis el. potvrzení podání

Máte v agendě Elektronická podání hodně záznamů, tzv. doručenek, které nejsou spárované se zdrojovým přiznáním z důvodu ručního načtení XML souboru vytvořeného v programu POHODA na portál EPO? Nyní můžete v programu zpětné spárování bez problému provést.

V agendě Elektronická podání můžete nově smazat záznam, který byl odeslán online na Finanční správu z programu POHODA. Podmínkou pro smazání záznamu je, že nemá žádnou vazbu na zdrojový záznam, např. na sestavené Přiznání k dani z přidané hodnoty.

XML

V programu POHODA  rozšířili XML komunikaci v agendě Číselné řady o export dat do XML dle XSD schématu numericalSeries.xsd. Dále  do agendy Číselné řady přidali uživatelský export dat do XML.

XML komunikaci import a export  v agendě Výdejky rozšířili o přenos parametru Dopravce.

Další novinkou je rozšíření agendy Formy úhrad o export dat do XML dle schématu payment.xsd.

V programu POHODA je nyní XML import a export rozšířený o elektronickou evidenci tržeb na dokladech. Týká se agend Pokladna, Vydané faktury, Ostatní pohledávky a Prodejky.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý