Spolupráce Pohody a programu TAX na vyplňování daňových přiznání

31. leden 2012
Ekonomický systém POHODA využíváte pro fakturační a účetní práce, daňový software TAX je určený na daňových přiznání na počítači. TAX 2014 zvládne vytvářet daňová přiznání i z řady POHODA SQL či POHODA E1.

Podnikatel - fyzická osoba, OSVČ

Pro podnikající fyzickou osobu, která v programu POHODA vede daňovou evidenci nebo účetnictví a která má pouze příjmy z podnikání, je díky spojení programů POHODA a TAX vyhotovení daňového přiznání a přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu otázkou několika kroků a pár minut.

POHODA TAX
Podklady k dani z příjmů fyzických osob *
Ano
Ne
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob, včetně odeslání přes EPO
Ne
Ano
Přehled pro správu sociálního zabezpečení, včetně odeslání na VREP
Ne
Ano
Přehledy pro zdravotní pojišťovny (všechny zdravotní pojišťovny v ČR)
Ne
Ano

* TAX sice nepřipraví podklady k dani z příjmů, ale umožňuje načíst data z programu POHODA.

Právnická osoba

Účetní uzávěrka a sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob se vzájemně doplňují. POHODA obsahuje množství dat, TAX z nich vytáhne to podstatné pro správné vyčíslení daňové povinnosti a začlení je do odpovídajících sekcí daňového přiznání.

TAX na základě údajů z programu POHODA 2014:

  • spočítá čistý obrat,
  • rozčlení daňové odpisy podle skupin (podle zařazení majetku v programu POHODA),
  • zobrazí hospodářský výsledek,
  • spočítá daň a také novou výši záloh.
POHODA TAX
Podklady k dani z příjmů právnických osob *
Ano
Ne
Přiznání k dani z příjmů právnických osob, včetně odeslání přes EPO
Ne
Ano
Rozvaha
Ano
Ano
Výkaz zisku a ztráty
Ano
Ano
Přehled o peněžních tocích
Ano
Ano
Příloha k účetní uzávěrce
Ne
Ano

* TAX sice nepřipraví podklady k dani z příjmů, ale umožňuje načíst data z programu POHODA.

Zaměstnavatel

Je jedno, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Pokud máte zaměstnance, v průběhu roku vám POHODA pomůže s plněním povinností nahlašovat změny u vašich zaměstnanců správě sociálního zabezpečení i příslušné zdravotní pojišťovně.

V programu TAX zase připravíte všechny potřebné tiskopisy k vyúčtování daně a záloh na daň z příjmů fyzických osob. Údaje pro tyto tiskopisy se do programu TAX zadávají ručně pomocí průvodce.

POHODA TAX
Hlášení na správu sociálního zabezpečení
Ano
Ne
Hlášení na zdravotní pojišťovny
Ano
Ne

 

Výpočet daně a daňového zvýhodnění
Ano
Ano
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
Ano
Ano
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - přílohy č. 1 a 2
Ano
Ano
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - přílohy č. 3 a 4
Ne
Ano
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob
Ano
Ano
Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
Ne
Ano

Plátce silniční daně

I při sestavování přiznání k dani silniční si můžete práci zjednodušit tím, že si z programu POHODA (nebo z programu GLX) načtete základní údaje, v tomto případě o svých vozidlech. Pokud byly vstupní údaje kompletní, je práce na přiznání minimální. Stačí pouze doplnit datum první registrace, podle kterého je automaticky posuzován nárok na snížení roční sazby daně podle § 6 odst. 6 zákona o dani silniční. V případě potřeby můžete doplnit údaje o časovém využití vozidel pomocí kalendáře. TAX vytvoří také přehled záloh.

POHODA TAX
Přiznání k dani silniční, včetně odeslání přes EPO
Ne
Ano
Přehled záloh k dani silniční
Ne
Ano

Plátce majetkových daní

TAX 2014 umožňuje také zpracovávat přiznání k dani z nemovitostí a přiznání k jednotlivým daním v rámci tzv. trojdaní. Podkladové údaje k těmto daním se v programu POHODA nesledují, načtení dat do programu TAX tedy není možné.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý