Pohoda a příklad na přenesení daňové povinnosti

24. leden 2012
V tomto článku se dozvíte jak postupovat v účetnictví Pohoda při tzv. režimu reverse charge, tedy přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele.

Článek byl převzat z webu www.stormware.cz

Příklad 1

Firma ABC s.r.o. (plátce DPH) bude instalovat firmě XYZ s.r.o. (plátce DPH) rozvody plynu, smluvní cena zakázky činí 120 000 Kč. Jak bude vypadat faktura – daňový doklad? A jak se režim promítne v přiznání k DPH?

Tip 1 pro dodavatele i odběratele:
Zkopírujte si v seznamové agendě Členění DPH přichystaná členění UDpdp (jste-li v roli dodavatele) a DDpdp (jste-li v roli odběratele). Jednomu členění přiřaďte kód předmětu plnění 4 pro stavební a montážní práce, druhému kód 5 pro „dodání zboží dle přílohy č. 5“ (zjednodušeně řečeno odpady).
Pokud POHODA při sestavování přiznání k DPH najde v daném zdaňovacím období nějaké plnění s takovýmto členěním a kódem předmětu plnění, automaticky vytvoří též výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.

Řešení z pohledu dodavatele:

Dodavatel (firma ABC s.r.o.) vystaví fakturu, na které nebude vyčísleno DPH. Na faktuře bude zobrazena celková částka k úhradě 120 000 Kč. Při vystavování faktury vybere členění DPH se zkratkou UDpdp4. Na faktuře se automaticky objeví informace o tom, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, a do přiznání k DPH vstoupí částka 120 000 Kč na řádek 25.

Faktura (daňový doklad) vystavená dodavatelem:

Na faktuře se objeví informace o tom, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

Přiznání k DPH u dodavatele:

Do přiznání k DPH vstoupí částka 120 000 Kč na řádek 25.

Tip 2 pro dodavatele i odběratele:
Tušíte, že budete vystavovat doklady v režimu reverse charge? Zatrhněte si v agendě Nastavení/Seznamy/Členění DPH u členění se zkratkami UDpdp4/5, DDpdp4/5 a PDpdp volbu Nabízet. Budete je mít pěkně připravené v dokladových agendách pod výběrovým tlačítkem u pole Členění DPH.

Řešení z pohledu odběratele:

Odběratel (firma XYZ s.r.o.) obdrží fakturu od dodavatele, na kterou ručně doplní částku 24 000 Kč. Ve svém programu POHODA 2012 ji zadá jako přijatou fakturu v nulové sazbě DPH (jako členění DPH vybere PN – Nezahrnovat do přiznání). Pak použije povel Záznam/Vyměřit DPH. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém odběratel najednou nastaví parametry samovyměření a uplatnění odpočtu – vybere odpovídající předkontace a členění DPH (DDpdp4 pro samovyměření a PDpdp pro odpočet) a vyplní data zdanitelných plnění.

POHODA na základě tohoto dialogu vytvoří dva interní doklady:

  • jedním odběratel DPH přizná – členění DPH se zkratkou DDpdp4 zařadí základ daně 120 000 Kč a daň ve výši 24 000 Kč do přiznání k DPH na řádek 10,
  • druhým nárokuje odpočet – členění DPH se zkratkou PDpdp zařadí obě částky na řádek 43.

Faktura (daňový doklad) doplněná odběratelem:

Na došlou fakturu odběratel ručně doplní částku 24 000 Kč.

Přiznání k DPH u odběratele:

  • daň na výstupu - DPH přiznáváno:

Při přiznávání DPH se základ daně 120 000 Kč a daň 24 000 Kč objeví na řádku 10 přiznání k DPH.

  • daň na vstupu - odpočet DPH:

V rámci odpočtu DPH vstoupí základ daně a vyčíslená daň na řádek 43 přiznání k DPH.

Příklad 2

Firma ABC s.r.o. (plátce DPH) vymaluje rodině Novákových byt.

Řešení:

V tomto případě se reverse charge uplatňovat nebude, protože Novákovi chtěli vymalovat doma. Tyto stavební práce využili pro svoji soukromou potřebu, a nemusí proto platit DPH. Firma ABC s.r.o. bude muset odvést DPH sama.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý