Aktualizace POHODA 2011 rel. 9704

18. nor 2011
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2011 rel. 9704.

Personalistika a mzdy
 • Byla přidána tisková sestava Příloha č. 2 k „Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti“, která uvádí souhrnné údaje zaznamenané na mzdových listech zaměstnanců – nerezidentů. U každého zaměstnance, který má být uveden na této příloze, zatrhněte na záložce Cizinec volbu Nerezident. Na této záložce můžete také do nově přidaných polí uvést DIČ tohoto zaměstnance, pokud mu bylo domovským státem přiděleno, a jím zaplacené zahraniční pojistné.
 • Pole Údaje o cizinci bylo přejmenováno na Číslo pasu. Musí se jednat o jedinečné údaje. Vyplněním tohoto pole zaktivujete ostatní pole na záložce Cizinec.
 • Byla přidána možnost elektronického odeslání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti včetně všech příloh. Elektronické odeslání provedete za všechny přílohy najednou prostřednictvím povelu Export, který naleznete v dialogovém okně Tisk u tiskové sestavy Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti.
 • Pokud vyjde přeplatek z ročního zúčtování záloh nižší než 50 Kč, nevstoupí již hodnota do pole Přeplatek a neovlivní výši mzdy.
 • Správně se promítne roční zúčtování do mezd i v případě, že vyjde kladný přeplatek na dani a záporný doplatek na daňovém bonusu.li>

Účetnictví a fakturace

 • Přiznání k dani z přidané hodnoty s platností od 1.1.2011 je možné odeslat elektronicky na daňový portál EPO, resp. na Portál veřejné správy.
 • U firem, které vedou daňovou evidenci, se již na tiskové sestavě Tabulka pro přílohu daně z příjmů zobrazí správná hodnota i v případě, že dobropis je zároveň stornovaný. Sestavu naleznete v seznamu tiskových sestav, které vyvoláte z informační plochy.
 • U firem, které vedou daňovou evidenci, je možné přidat v agendě Vydané zálohové faktury sloupec Daňový doklad.

Ostatní

 • Pro vykazování údajů pro Intrastat byl upraven seznam sledovaných druhů zboží se statistickým znakem a dodací podmínky, které odpovídají Incoterms 2010.
 • E1: Ve vytvořených uživatelských agendách je již možné použít povely Tiskové sestavy, Tisk tabulky, Export tabulky a Otevřít v Excelu z místního menu, které vyvoláte prostřednictvím pravého tlačítka myši.

Kasa

 • Byl změněn font písma pro údaj Celkem v dialogovém okně Vyúčtování prodeje tak, aby docházelo ke správnému zobrazení i na operačním systému Windows XP.
 • Byla upravena funkčnost odložených prodejek.
 • I když není aktivní dotykový displej, je možné vyhledat zásobu pomocí vyhledávacího pole.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý