Aktualizace POHODA 2011 rel. 9604

31. prosinec 2010
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2011 rel. 9604.

Aktualizace přináší následující změny:

Nové typy členění DPH platné od 1. ledna 2011

Od 1. ledna 2011 je v platnosti nový tiskopis přiznání k dani z přidané hodnoty, tiskopis č. 25 5401 MFin 5401, vzor č. 17, vydaný Ministerstvem financí ČR. Poprvé se použije za zdaňovací období leden 2011 nebo 1. čtvrtletí 2011.

Z tohoto důvodu byla agenda Členění DPH rozšířena o nové typy členění DPH platné od 1. ledna 2011, resp. od 1. dubna 2011. Po aktualizaci programu bude účetní jednotka 2010 obsahovat staré i nové typy členění DPH, proto je nutné důkladně kontrolovat, zda je k dokladu přiřazeno správné členění. Členění DPH platná pro rok 2010 obsahují na počátku písmeno „x“ a po datové uzávěrce roku 2010 budou vymazána.

Agendu Členění DPH si upravte dle zvyklostí používaných ve Vaší firmě. U členění DPH, které chcete používat, zatrhněte volbu Nabízet. Do dokladu se poté nabídnou pouze ta členění, která mají tuto volbu aktivovanou.

Pokud je vzhledem k datu zdanitelného plnění nebo datu odpočtu použito nesprávné členění DPH, program Vás při ukládání dokladů na tuto skutečnost upozorní. Prostřednictvím kontrolní tiskové sestavy Doklady se špatným členěním lze snadno a rychle zkontrolovat, zda je u dokladů použito správné členění DPH. Tiskovou sestavu naleznete v agendě Přiznání DPH.

Při zvolení režimu účtování v následujícím období bez datové uzávěrky doporučujeme v agendě uživatelské nastavení změnit nastavení členění DPH. Staré typy členění DPH, tj. s písmenem „x“ na začátku, nahraďte typy novými. Tím si usnadníte zápis účetních dokladů spadajících do roku 2011. Budete-li zapisovat doklad ještě s datem 2010, ručně přiřadíte členění DPH obsahující na počátku písmeno „x“.

Změnu členění DPH doporučujeme provést i u jednotlivých splátek leasingového majetku splatných po 1. lednu 2011. Úpravu proveďte v agendě Majetek/Leasingový majetek na záložce Splátky ještě před vystavením ostatních závazků.

Možnost vystavení nového přiznání pro rok 2011 bude zapracována až do verze POHODA Leden 2011, rel. 9700.

Příspěvkové organizace

Pro příspěvkové organizace byla do agendy Účetnictví/Výkazy pro MF přidána další část účetní závěrky podle vyhlášky č. 410/2009 a to Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích a Příloha č. 4 – Přehled o změnách vlastního kapitálu.

Automatické načtení dat z účetnictví umožňuje příloha č. 3 a to prostřednictvím povelu Načíst data v sekci Obecné. Po zvolení tohoto povelu se zobrazí agenda Účetnictví/Analýzy, ve které naleznete upravenou předlohu Cash flow vycházející z výchozího nastavení rozvahových účtů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Pokud budete účtovat na účty, které nejsou touto vyhláškou do Cash flow zahrnuty, je nutné definici doplnit. Údaje do přílohy č. 4 je třeba doplnit ručně.

Prostřednictvím volby Exportovat do XML provedete export příslušných výkazů pro předání do CSÚIS.

Účetnictví a sklady

  • Pole Země u adresy nemá vliv na slučování dokladů vstupujících do souhrnného hlášení.
  • Upraveno vstupování dat na tiskové sestavy Výsledovka po střediscích, resp. činnostech, Výsledovka po střediscích a činnostech analyticky, Rozvaha po střediscích, resp. činnostech a Rozvaha po střediscích a činnostech analyticky. Změny se projeví až v novém účetním období.
  • V případě rozdílného kurzu cenové skupiny a dokladu se již při přenosu přijaté objednávky do vydané objednávky v cizí měně vloží správná cena.

Ostatní

  • Byl aktualizován tiskopis Hromadné oznámení zaměstnavatele a Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro VZP.
  • Elektronická podání je již možné podepisovat také pomocí klíče na čipové kartě.
  • Import dat z MDB databáze je možné provést do POHODA E1 i v případě, že jsou definovány volitelné parametry.
  • Již dojde ke správnému sehrání balíčků z programu Kasa do programu POHODA i v případě, že balíček obsahuje velké množství prodejek z různých dnů a zaúčtování se provádí po dnech.
  • Text předmětu se již neořízne v případě použití diakritiky a odeslání přes SMTP server.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý