Aktualizace POHODA 2011 rel. 9602

15. listopad 2010
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2011 rel. 9602.

Aktualizace přináší následující změny:

Mzdy

 • Při zadání nemoci, ošetřovného a karantény na záložce Nepřítomnost v agendě Personalistika je možné zadat v poli Číslo rozhodnutí až 20 znaků.
 • V agendě Mzdy/Mzdy se ve sloupci Zaměstnanec zobrazují jména všech zaměstnanců bez ohledu na datum nástupu.
 • Na tiskové sestavě Karta zaměstnance v agendě Personalistika se již správně vyplňují stavy pracovníků.
 • Na tiskovou sestavu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění vstupuje na stranu 2 bod b) příjem ze zaměstnání malého rozsahu.
 • Pokud není zatržena volba Sumarizace ostatních závazků v agendě Mzdy/Seznamy/Penzijní fondy, vloží se do vytvářených závazků správná předkontace z agendy Globální nastavení/Mzdy 2.

Účetnictví a fakturace

 • V agendě Účetnictví/Analýza na záložce Definice analýzy bylo rozšířeno pole Definice na 255 znaků.
 • Na tiskovou sestavu Zálohové faktury k vystavení daň. dokl. již vstupuje správný výběr dat.

Sklady

 • Do agendy Servis byla přidána tisková sestava Součet položek, prostřednictvím které můžete zjistit i ručně zapsané položky.
 • POHODA E1: Do agendy Sklady/Inventurní seznamy byla přidána tisková sestava Inventurní rozdíly, prostřednictvím které můžete porovnat evidenční stav zásob k určitému datu se skutečným stavem zásob z vybraných inventurních seznamů.
 • Po založení nového dokladu v agendě Převod se již přednastaví číselná řada, která je vyplněna v agendě Uživatelské nastavení/Číselné řady.
 • Na tiskové sestavě Výdejka ze skladu, kterou naleznete v agendě Sklady/Výdejky, se správně tiskne odřádkování na záložce Poznámka.
 • U skladových položek vydané faktury se již vyplní předkontace dle pole Výnos i v případě přenosu položek z vydané zálohové faktury, která vznikla z přijaté objednávky importované z eFormu.
 • POHODA E1: Při exportu agendy Zásoby se již správně pojmenují sloupce prodejních cen.

Adresář

 • Splatnost dokladů nastavená v agendě Adresář v poli Splatnost se nyní přenáší i do závazků.
 • Prostřednictvím povelu Záznam/Komunikace/Adresy do Outlooku, který naleznete v agendě Adresář, se již správně přenesou kontakty do programu Microsoft Outlook.

Internetové obchody

 • Při importu přijatých objednávek z internetového obchodu Zoner inShop a Vltava se do dokladu vkládají jednotlivé položky, ze kterých se složené zásoby skládají.
 • Při importu zákazníků z internetového obchodu Zoner inShop do agendy Adresář se u již existujících adres neaktualizuje cenová skupina.

XML

 • Správně se již zobrazí ceny položek kompletu i v případě XML importu dokladu v cizí měně.
 • Při importu vydané faktury se respektuje nastavené zaokrouhlení zadané v XML souboru.
 • Element <text> byl rozšířen na 240 znaků.
 • Při XML importu se kontrolují práva na jednotlivé sklady. Nemá-li uživatel právo na sklad, import se neprovede.
 • Pokud v XML importu skladové zásoby bude u více obrázků uveden parametr default="true", v programu POHODA se jako výchozí označí první takto zadaný obrázek. Nebude-li ani jeden obrázek obsahovat tento parametr, bude v programu POHODA jako výchozí označen první obrázek v XML souboru.
 • Nebude-li v XML souboru u objednávky vyplněna adresa, nebude doklad importován do programu POHODA.
 • Pokud není v agendě Globální nastavení/Adresář zatržena volba Používat složku dokumentů, XML import obrázků do agendy Zásoby nelze provést.
 • Bylo upraveno spuštění automatické úlohy s typem XML komunikace.

Ostatní

 • POHODA E1: Nově je možné nastavit přístupová práva na tiskovou sestavu Výčetka platidel.
 • V ekonomické řadě POHODA E1, resp. SQL je možné na záložce Doklady v agendách Nastavení/Seznamy/Střediska, resp. Činnost, Zakázky seřadit doklady podle data.
 • Bylo optimalizováno otevření účetní jednotky, která obsahovala velké množství činností nebo velký počet zásob s evidenčními čísly.
 • V ekonomické řadě POHODA E1, resp. SQL, které pracují na SQL Serveru 2000, již lze zadat u adresy i obec.
 • Je již možné převést účetní jednotky ze starších verzí programu POHODA.
 • Pokud je v agendě Globální nastavení/Daně zatržena volba Nabízet historické sazby DPH, je možné sehrát balíčky z programu POHODA Kasa do programu POHODA.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý