Aktualizace POHODA 2011 rel. 9601

20. jen 2010
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2011 rel. 9601.

Aktualizace přináší následující změny:

Sklady

 • Vedle záručních oprav umožňuje program POHODA vést také evidenci placeného servisu v agendě Servis.
 • V informačním systému POHODA E1 byla přidána funkce pro automatickou synchronizaci údajů na skladových kartách. V agendě Globální nastavení/Sklady 2 zatrhněte volbu Automatická synchronizace a poté nastavte údaje, které chcete synchronizovat.
 • Do agendy Sklady/Inventurní seznamy byla přidána tisková sestava Neevidované zásoby, na které se zobrazí zásoby neevidované v programu POHODA.
 • Do agendy Nastavení/Seznamy/Stavy reklamace byla přidána tisková sestava Seznam stavů reklamace.
 • V agendě Sklady/Reklamace je možné zapsat odpovědnou osobu i ručně, tj. bez vazby na agendu Personalistika.
 • V agendě Prodejky již nedochází k odstranění formy úhrady v případě, že je doklad editován a zároveň je otevřena záložka Úhrady dokladu.

Účetnictví

 • U firem, které vedou daňovou evidenci, se již správně řadí záznamy na tiskové sestavě Zaúčtování podle předkontací, kterou naleznete v agendě Účetnictví/Předkontace.
 • V agendě Účtová osnova je opět u požadovaných účtů vyplněna korekce.
 • Na tiskové sestavě Inventarizace pohledávek, resp. Inventarizace závazků se již zobrazuje celkový součet neuhrazených dokladů.
 • Tiskové sestavy Obratová předvaha (po střediscích, činnostech, zakázkách a analyticky) je možné opět vytisknout na výšku.

Personalistika a mzdy

 • Při zaúčtování mezd a záloh na účet se již do ostatního závazku vkládá číslo popisné, které je zadané u adresy trvalého pobytu zaměstnance.
 • Pokud je u zaměstnance v agendě Personalistika na záložce Doplňkové údaje zatržena volba Student, zobrazí se tento údaj na tiskové sestavě Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění, kterou naleznete v agendě Podání NEMPRI.
 • Nemáte-li u penzijních fondů, resp. životních pojišťoven zatrženu volbu Sumarizace ostatních závazků, nevyžaduje již program při editaci záznamu v agendě Personalistika doplnění fondu, resp. pojišťovny na záložce Srážky.

Internetové obchody

 • V agendě Sklady/Zásoby na záložce Internet v sekci Vlastnosti je možné související soubor, resp. související odkaz otevřít dvojklikem myši.
 • První obrázek přiřazený k zásobě se v agendě Sklady/Zásoby na záložce Internet v sekci Obrázky automaticky označí jako Výchozí.
 • V agendě Internetové obchody/Nastavení internetových obchodů můžete u obecného internetového obchodu nastavit verzi XML komunikace, kterou budete pro export a import dat využívat. Nová verze XML 2.x umožňuje aktualizační import zásob a vazby dokladů.

Příspěvkové organizace

 • Nově je možné část A.4 a A.10 tiskopisu Příloha č. 5 a č. 6 vytvořit automatickým načtením dat z programu POHODA.
 • Jednotlivé typy výkazů je nově možné zobrazit prostřednictvím povelu Otevřít, který vyvoláte z místní nabídky pomocí pravého tlačítka myši.
 • Jednotlivé typy výkazů lze v rámci jednoho roku kopírovat prostřednictvím klávesové zkratky CTRL+K, resp. pomocí povelu Záznam/Editace/Kopírovat.
 • Na tiskové sestavě Výkaz zisku a ztráty není již řádek č. 109 (VI. Výsledek hospodaření) součtový.

Homebanking

 • Přidána podpora formátu MultiCach pro Komerční banku (export příkazů k úhradě a načítání výpisů).
 • Byl upraven export zahraničních příkazů pro službu Citibank. Do vytvořeného souboru se vkládá i SWIFT banky příjemce.
 • K bankovním dokladům, které se automaticky vytvoří prostřednictvím služby Homebanking a nespárují se s pohledávkou, resp. závazkem, se už opět vkládá předkontace Nevím.
 • Při načítání výpisů do agendy Banka se již správně zobrazí upozornění o nespárovaných záznamech.

Ostatní

 • Byla upravena tisková sestava Poštovní podací arch platný od 1. září 2010.
 • Pokud doplníte k již vytvořenému leasingovému majetku činnost, resp. středisko, projeví se tato změna automaticky i u zaúčtovaných daňových dokladů v agendě Účetní deník.
 • V agendách, ve kterých se sleduje historie dokladů, je již možné na položkách dokladu použít klávesu TAB.
 • V agendě Úkoly a upomínky je možné na záložce Postup plnění upravit i první záznam.
 • V agendě Úkoly a upomínky byla přidána perioda Rok pro možnost opakování úkolu, resp. upomínky.
 • Prostřednictvím povelu Soubor/Zálohování/Načíst zálohu je už možné načíst ručně zvolený záložní soubor, vytvořený ve starší verzi programu POHODA.

XML

 • Upraven XML export složených zásob.
 • Byl upraven XML import bezpoložkových dokladů. Cena uvedená v elementu <typ:priceHighSum> se již přenáší do programu POHODA.
 • XML import podporuje pouze jednu formu úhrady.
 • Při současném vyplnění elementů <typ:priceHigh> a <typ:priceHighVAT> v XML souboru se už také přenese do programu POHODA i údaj zadaný v elementu <typ:priceHighVAT>.
 • XML komunikace verze 2.x již vrací XML response s definicí namespace verze 2.x.
 • U elementu <companyType> zůstala pouze definice pro ID adresy.
 • Při načítání XML pomocí příkazového řádku se již provede načtení hodnot ze seznamových agend programu POHODA.
 • Při XML importu se už správně vyplní hodnota zadaná v elementu <inv:symPar>.

Kasa a Kasa Online

 • Je možné zaznamenávat veškeré operace prováděné uživatelem, včetně manipulace s položkami během prodeje. Změny se zaznamenávají na záložce Historie záznamu.
 • Při otevření programu POHODA se kurzor automaticky umístí do pole Heslo v dialogovém okně Přihlášení uživatele.
 • Do prodejních dokladů bylo umožněno vkládat skladové zásoby s váhovým čárovým kódem pomocí čtečky čárových kódů.
 • Do nabídky Nápověda programu Kasa byly přidány povely Jak změnit velikost písma, Zákaznická podpora, Objednat na webu a nejčastější otázky a odpovědi.
 • Program Kasa už spustíte i v případě, kdy má administrátor zadané heslo.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý