Aktualizace POHODA 2010 rel. 9505

13. ervenec 2010
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2010 rel. 9505.

Aktualizace přináší následující změny:

Příspěvkové organizace

Zákon o účetnictví stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu. Zjišťováním účetních záznamů pro potřeby státu se rozumí soubor činností, které směřují ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních jednotek v centrálním systému účetních informací státu (CSÚIS) a k sestavení účetních výkazů za Českou republiku. Vybranými účetními jednotkami jsou i příspěvkové organizace.

Pro odesílání záznamů do CSÚIS je nutné, aby účetní jednotka měla v programu zapracované všechny přílohy č. 5 a č. 6 dle vyhlášky 410/2009 Sb. Požadované údaje do přílohy č. 5 a č. 6 vyplníte v návaznosti na údaje k Rozvaze ke stejnému účetnímu období v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF.

Do příloh zadejte údaje buď nezaokrouhlené, nebo zaokrouhlené na tisíce, popř. na tisíce a dvě desetinná místa (desetikoruny) tak, jak jste zadali pokyn pro přenos dat z agendy Účetní deník do agendy Výkazy pro MF pro Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty. Údaje do Rozvahy a do Výkazu zisku a ztrát lze vyexportovat, popř. ručně upravit.

Příklad: 

Údaj
v rozvaze
Údaj
nezaokrouhlený
Údaj zaokrouhlený na tisíce Údaj zaokrouhlený na tisíce a dvě deset. místa (desetikoruny)
20 428,54 20 458,54 20,00 20,43
 23 524,42  23 524,42  24,00  23,52
 924,00  924,00  1,00  0,92

Export jednotlivých výkazů proveďte v agendě Účetnictví/Výkazy pro MF ve struktuře XML nebo GXML. Export výkazů z informační plochy nebo z agendy Účetní deník je pouze informativní.

Účetnictví

V dialogovém okně Zaúčtování prodejek nedochází ke ztrátě hodnoty zadané v poli Účet.

Personalistika a mzdy

Číslo rozhodnutí zadávané pro účely tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění je tvořeno alfabetickým znakem a sedmimístným číselným znakem bez mezer. Je-li číslo rozhodnutí zadáno v jiném, než uvedeném tvaru, dojde v programu POHODA při generování dat pro přílohu k vypuštění mezer a zkrácení čísla rozhodnutí na osm znaků.

Ostatní

Při převodu databáze se již nezobrazuje hlášení informující o chybě v tabulce SKParam. Toto hlášení se objevovalo pouze ve variantách neobsahujících sklady, tj. v programech POHODA Mini, Lite a Profi.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý