Aktualizace POHODA 2010 rel. 9502

10. erven 2010
Byla vydána aktualizace účetního programu POHODA 2010 rel. 9502.

Pokud máte zájem o účetní program Pohoda 2010, můžete jej zakoupit v obchodě BlahaSoft nebo v obchodě Účetní programy.eu.

Aktualizace obsahuje následující změny:

Příspěvkové organizace

 • Příspěvkové organizace nyní mohou exportovat do formátu XML tiskové sestavy Příloha – základní (A.10 dle §4 odst. 8d) zák.) a nově přidanou sestavu Příloha č. 5 (A.4 – podrozvahové účty), které se nacházejí v agendě Účetní deník.
 • Podrozvahové účty příspěvkových organizací lze členit na aktivní a pasivní.

Důležitá informace:

V rámci legislativních změn dotýkajících se příspěvkových organizací budou do některé z příštích aktualizací programu POHODA zapracovány všechny varianty povinných příloh č. 5 a 6, včetně textových. POHODA bude podporovat export všech těchto příloh do formátu XML a jejich odesílání do CSÚIS a na krajské úřady. Aktualizace s těmito změnami bude vydána tak, aby příspěvkové organizace mohly dodržet požadovaný termín pro podání.

Sklady

 • V programu POHODA vedeném na SQL Serveru 2000 SP-4 je opět možné zaúčtovávat prodejky.
 • Při výdeji zásoby s evidenčním číslem se do přijatého dobropisu vkládají všechna výrobní čísla uvedená v dialogovém okně Vložení zásoby. V případě vložení zásoby se šaržemi se vloží do přijatého dobropisu pouze první číslo šarže uvedené v dialogu.
 • Pokud při vkládání zásoby do přijatého dobropisu zadáte v dialogovém okně Vložení zásoby evidenční číslo, které dosud není u dané zásoby evidováno, nabídne program POHODA vytvoření nového záznamu v agendě Evidenční čísla.
 • V programu POHODA vedeném na operačním systému Windows XP se již správně v agendách Výroba a Převod zobrazují hodnoty data a času.

Ostatní

 • Nyní lze nastavit přístupová práva také pro agendy Mzdy/Seznamy/Správa sociálního zabezpečení a Obce(ZÚJ) a dále pro agendu Soubor/Datová komunikace/Odeslané e-maily.
 • Byla opravena komunikace pro SMTP klienta programu POHODA, kdy došlo k prodloužení timeoutu na odpověď serveru.
 • Při tisku sestav prostřednictvím volby Vytisknout vše se již nezobrazuje dialog o tisku do PDF.
 • Při emailovém odeslání dokladových tiskových sestav (ikona bílého listu) ve formátu PDF z agend Adresář a Události se do poštovního klienta vloží emailové kontakty uvedené u dané adresy, pro kterou je sestava odesílána.
 • Při emailovém odeslání dokladových tiskových sestav (ikona bílého listu) ve formátu PDF z agendy Zásoby se do předmětu emailu vloží kromě názvu odesílané tiskové sestavy také název zásoby. Je-li u zásoby v poli Dodavatel zadána adresa, načte se do poštovního klienta emailový kontakt zadaný u dané adresy v agendě Adresář.
 • Nyní se správně exportuje do XML nastavení parametrů internetových obchodů typu Ano/Ne a typu Číslo.

Kasa

 • Dialog Vyúčtování prodeje není možné stornovat, pokud již byla prodejka uložena a vytištěna povelem Vytisknout doklad.
 • K prodejkám, které obsahují skladovou zásobu typu textová a jsou vytvořeny v programu POHODA Kasa, resp. Kasa Online, se správně doplní předkontace podle výnosového účtu nastaveného u dané zásoby.

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý