Pohoda a jednoduché účetnictví pro spolky, odborové organizace, církve atd.

26. kvten 2016
Do POHODY 2016 byl na základě novely vyhlášky č. 325/2015 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví, zapracován nový typ účetní jednotky Jednoduché účetnictví.

Jednoduché účetnictví mohou vést právnické osoby:

  • které nejsou plátci daně z přidané hodnoty
  • jejichž celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3.000.000 Kč
  • hodnota jejich majetku nepřesáhne 1.500.000 Kč
  • jsou spolky, odborovými organizacemi, církvemi atd.

Platí od verze Pohoda Leden 2016 rel. 11207:

Při zakládání nové účetní jednotky v agendě Účetní jednotky je nutné v Průvodci zavedením účetní jednotky na první straně vybrat možnost Daňová evidence/Jednoduché účetnictví a poté na druhé straně průvodce zvolit typ Jednoduché účetnictví.

Agendy a tiskové sestavy jsou obdobné s vedením daňové evidence. Rozdíl ve vedení jednoduchého účetnictví oproti daňové evidenci spočívá především v jiném členění peněžního deníku, úpravě předkontací pro vedení jednoduchého účetnictví, implicitním nastavení Neplátce DPH v Globálním nastavení a povinnosti odpisování nehmotného majetku.

Další tiskové sestavy budou postupně doplňovány (daň z příjmů).

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý