Zvýšení daní v roce 2010

14. prosinec 2009

Od ledna 2010 se zvyšují:

  • obě sazby daně z přidané hodnoty („DPH“),
  • některé sazby daně z nemovitostí,
  • některé sazby spotřebních daní.

Od ledna 2010 se zvyšují

  • obě sazby daně z přidané hodnoty („DPH“),
  • některé sazby daně z nemovitostí,
  • některé sazby spotřebních daní.

Sazby DPH - zvýšení o jedno procento

Dd 1.1.2010 jsou sazby DPH 10% a 20%.

  1. Zvýšení sazeb daně se uplatní až od zdaňovacího období leden 2010, resp. I. čtvrtletí 2010.
  2. Dodavatelé energií a poskytovatelé telekomunikačních služeb mohou provést propočet spotřeby k 31. 12. 2009, kterou zdaní ještě dosavadní sazbou daně.
  3. Úplata předem (zpravidla záloha) přijatá do 31. 12. 2009 podléhá dosavadní sazbě daně, i když k uskutečnění zdanitelného plnění (a tedy k vyúčtování zálohy) dojde až později.
  4. Finanční leasing uzavřený před 31. 12. 2008 (nikoli 2009, viz dále) podléhá i nadále sazbě daně platné do 31. 12. 2008.

Daň z nemovitostí

Bylo schváleno zdvojnásobení většiny sazeb této daně. K tomu je třeba připočíst možnost obcí vyhlásit tzv. místní koeficient 2 až 5, kterým se násobí daň z nemovitostí (až na malé výjimky). V důsledku tak může fakticky z roku na rok stoupnout poplatníkovi daň z nemovitostí od roku 2010 až 10krát!

Daň z nemovitostí se vyměřuje na celý rok podle stavu k 1. lednu daného roku, takže nové sazby se týkají poprvé až roku 2010. Přitom dojde-li meziročně pouze ke změně sazeb daně a obecních koeficientů, nemusí poplatník podávat daňové přiznání, vše mu automaticky přepočítá správce daně a pošle daňovou složenku. Daň (do 5 000 Kč) na rok 2010 je třeba uhradit do 31. 5. 2010.

Spotřební daně

Motoristům se od ledna 2010 zvyšují sazby spotřební daně z pohonných hmot o 1 Kč/l, tj. u benzinu a jeho směsí na 12,84 Kč/l, u motorové nafty na 10,95 Kč/l. V případě značně diskutabilní tzv. zelené nafty (směsi nafty a nejméně 30% „řepkového oleje“) na 7,665 Kč/l (účinné až od února 2010). A u směsi biolihu (nejméně 95%) s aditivy, známé jako palivo „E 95“ tímto stoupá sazba daně na 10,95 Kč/l.

Alkoholické nápoje zdraží zvýšení spotřební daně z lihu o 5 Kč/litr 40% lihoviny, když nově bude sazba daně z lihu činit 285 Kč/l etanolu, a v případě lihu obsaženého v ovocných destilátech z pěstitelského pálení 143 Kč/l etanolu. Nová základní sazba daně z piva 0,32 Kč/l na každé procento extraktu původní mladiny zdraží půllitr 10o piva o 0,5 Kč. Adekvátně se zvyšují zvýhodněné nižší sazby daně pro malé nezávislé pivovary.

Kuřáky nepotěší zvýšení sazby spotřební daně z cigaret, a to pevné části sazby z 1,03 Kč/kus na 1,07 Kč/kus a u minimální sazby daně z 1,92 Kč/kus na 2,01 Kč/kus (procentní část zůstává na 28%). Sazba daně z tabáku roste o 60 Kč/kg z 1 280 Kč/kg na 1 340 Kč/kg. Sazby u doutníků a cigarillos se nemění (1,15 Kč/kus).

Zdroj:www.stormware.cz

Novinky

Pohoda 2018 obsahuje novou agendu pro podporu GDPR.
Dobrá zpráva - dle nového ceníku Pohody platného od 1.9.2017 bude aktualizace (Servis) Pohody na rok 2018 levnější než loni.
Byla uvolněna nová verze účetnictví Pohoda 2017 prosinec 2016, rel. 11500.
Všechny varianty Pohody v roce 2017 od verze Mini výše budou podporovat elektronickou evidenci tržeb EET.

Vaše pozice: Úvod

Účto Tichý